Köszöntő

Ha egy borbarát úgy dönt, hogy jelentkezik a lovagrend tagjainak sorába, biztosra vehető, hogy érdeklődik mind a bor, mind a lovagrend iránt. Feltételezhető, hogy nem elégszik meg a kiváló borkóstolókkal és a borok alapos ismeretével, és ezért igényt formál arra, hogy az életnek ezen részéről még többet megtudjon, megtapasztaljon és megéljen. Amennyiben kiállta a lovagi kerekasztal hospesi kinevezéséhez vezető hivatalospróbát, még csupán lovagi életének kezdetéhez érkezett el. A nemes bor szabadságra vágyik, s hasonló a lovaggá válás folyamata is, hiszen minden rendtárs szabadon dönthet afelől, mennyire akar a lovagrendmagjához közelebb vagy távolabb kerülni. Mégis minden lovagi rendtársnak arra kellene törekednie, hogy borlovaggá váljon mely hölgyek esetében természetesen a bordámának felel meg. Maga az Atlasz a lovagi élet alapvetéseinek tárházát foglalja magába, melyből minden rendtárs a különféle szakrális és világi alkalmakhoz, -így például egy beszéd megtartásához, -meríthet, és merítenie is kell. A lovagi méltóság rangjelzései azonban nem csupán ékességek, hanem a belső elhivatottság külső jelképei: az emberségben való tökéletesedésé, a lovagi szellemiség ápolásáé, és a ténylegesen ebben a szellemben való tevékenykedésé. Mindezt tiszta szívből kívánjuk minden rendtársnak, mert igy életszemléletünk magasztosabbá válhat, és az életörömet is a létezés egy magasabb szintjén élhetjük át. Maga a nemes bor, az európai kultúrkör legragyogóbb ékessége., adjon erőt minden lovagi rendtársnak ahhoz, hogy a barátság, a béke, és a keresztényjóság érdekében tevékenykedjen, így támogatva az Igazat, a Jót s a Szépet. A lovagi szellemiség-vagyis a lovagiasság-éppen az embertársaink iránt tanúsított önkéntes és tiszteletbeli szolgálatban testesül meg leginkább, mivel a teremtés lényege éppen „a többet adni’, mint, kapni” elvében testesül meg. Lovagi rendtársnak lenni mindenki számára egy nemes kihívás és egyben merész vállalkozás; teljesítményt és megfelelő hozzáállást követel! Fogadjátok ezt a kihívást alázattal és lelkesedéssel-megéri! A lovagrendebben a szellemben folytassa tovább békés keresztes hadjáratát Isten, a nemes bor és emberiség legnagyobb dicsőségére!

IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI

A Lovagi Szenátus nevében

Alexander UNGER konzul         Alfred R. TOMBOR-TINTERA konzul

Ladislaus KNOLL konzul

 

Translate »