Történet

Lovagi értékek és nemes borok a Hűség Városában.

 

 

Sopron

 

Közel négy évtized telt el azóta, hogy 1984-ben megalakult az Európai Borlovagrend Eisenstadtban. S bár néhány évtizedről beszélünk, a rend gyökerei sokkal mélyebbre nyúlnak vissza az időben. Az alapokat egészen a középkori lovagrendi hagyományokig, kiváltképp a Szent György rendig, a 13-14. századig vezethetjük vissza. Az elmúlt évek során 27 országban, köztük hazánkban bontott zászlót az Európai Borlovagrend, a Soproni legáció megalapításának ötlete pedig 2005-ben merült fel. Az első soproni tagok 2006-ban léphettek a borlovagrend soraiba, a Szent Mihály templomban tartott avatási ünnepségen, felvállalva azokat az értékeket, melyeket e szervezet képviselni hivatott. De mik is ezek az elvek, értékek, és hogyan találnak egymásra a nemes eszmék és a nemes nedűk egy lovagrend keretein belül?
Tömören jelmondatunk foglalja össze legszebben a lovagi elvek lényegét:

 

„Csak, ha az irigységen úrrá lettél, és másokért fáradozni kezdtél, akkor leszel igazi lovaggá!”

 

A borlovagok felekezetre, politikára, egyéni érdekekre való tekintet nélkül tevékenykednek céljaikért. Nagy hangsúlyt helyeznek az értékekre, kiállnak a keresztény értékrend mellet. Fontos alapelvük a közjóra való törekvés. Szerepet vállalnak karitatív tevékenységekben, a szociális és jótékonysági célú megmozdulások kiemelten fontosak számukra. S természetesen nem maradhatnak ki e felsorolásból a borral összefüggő tevékenységek sem. A rendtagok a borkultúra népszerűsítésében, a borral kapcsolatos ismeretek terjesztésében is jelentős szerepet játszanak.

 

A bor azonban több egy nemes italnál…
A bor nem szétválaszt, hanem összeköt.
A bor egy asztalhoz ülteti a barátokat, tárgyalásra késztetetti a vitás feleket.
A bor és a lovagi barátság a béke eszköze.
A bor, a borban való bőség, a béke termékenységének igazolása.

 

S a bor különösen fontos közösség formáló erő egy olyan vidéken, Sopronban, ahol évszázadok óta a helyi identitás részét képezi. E közösségformálásban pedig a Soproni legáció- és a vele karöltve működő Soproni Borlovagok és Borbarátok Egyesülete – is jelentős szerepet játszik. Jelen van a város különböző, borhoz kapcsolódó rendezvényein, a hagyományos borszenteléstől egészen a Soproni Borünnepig vagy a Szüreti Napokig. A város és borai jó hírét viszi a más borvidékeken tartott lovagrendi eseményekre. Kapcsolatokat ápol és épít a többi legációval, határokon belül és kívül. Az évente megrendelésre kerülő belépési és előlépési ünnepség, az ehhez kapcsolódó felvonulással mára a borvidék egyik fontos eseményévé vált. A legáció karitatív tevékenysége keretében adományokkal segíti a város szociális intézményeit, és a rászoruló családokat. A festői belvárosban található, a rendtagok keze munkáját is dicsérő Rejpál ház, pedig nem csak a borlovagok számára szolgál otthonul. Hangulatos, a soproni múltat megidéző tereivel borkóstolóknak, kulturális eseményeknek és borversenyeknek is helyszínt biztosít, ezzel is építve a leghűségesebb város közösségét, és hirdetve a nemes borok dicséretét.

„Isten és a bor dicsőségére”

Németh Zoltán Bortanácsos

Translate »