Gyűrű Béla borlovagra emlékezünk

2024 május elsején, életének nyolcvanadik évében elhunyt a soproni legáció egyik alapító tagja.

Gyűrű Béla 2005-ben csatlakozott az Európai Borlovagrendhez, és bekapcsolódott a soproni legáció szervezésébe. Nagyban köszönhető az ő munkájának is, hogy 2006 április 22-én negyvenhárom fővel megalakulhatott a soproni szervezet. Amíg egészsége engedte, aktívan részt vett legációnk és a konzulátus munkájában. Higgadtság, megfontoltság, diplomáciai érzék jellemezte, hosszú ideig a Konzulátus etikai bizottságának vezetőjeként is tevékenykedett. Rendtársunkat május 13-án a soproni Szent Mihály temetőben helyezték végső nyugalomra. A soproni legáció számos tagján, jelenlegi és korábbi vezetőin kívül a szenátus képviseletében Josef Jenei nagykövet is részt vett a szertartáson.

A gyászbeszédet Veres János, legációnk tiszteletbeli örökös első legátja mondta el, akit közel hat évtizedes barátság fűzött az elhunythoz.

Translate »